A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ CIVIL-EGYHÁZI ÖSSZEFOGÁS INDUL PÉCSETT

AZ EFOP-1.3.7-17-2017-00066 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT A PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET ÉS A PÉCS-BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÖSSZEFOGÁSA RÉVÉN VALÓSUL MEG.

A most induló programnak köszönhetően ismeretátadó, érzékenyítő és közösségfejlesztési programok szervezése történik úgy, hogy a többségi társadalom tagjai közül minél többen szerezhessenek széleskörű ismereteket többek között a romák, a különböző fogyatékkal élő emberek, a javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak sajátos élethelyzeteivel, kulturális, szub-kulturális jellemzőivel, és ehhez kapcsolódó szokásaival kapcsolatban.

A projekt fő céljaként egyrészt az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, másrészt a hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása került meghatározásra. A pályázó partnerek e két részcél együttes megvalósulásának eredményeként kívánják elősegíteni a pályázati kiírás által deklarált szándék érvényesülését, nevezetesen az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése révén a társadalmi kohézió erősítését.

A projektet a Pécs és szélesebb vonzáskörnyezetének civil kulturális és történelmi-művészettörténeti ismeretterjesztő életének 1983 óta aktív résztvevője, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, illetve az 1902 óta önálló egyházközségként működő Pécs-Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi formában valósítja meg. A projektet hivatalosan is beindító szakmai rendezvényre 2019. szeptember 3-án került sor, melyen szakmai tapasztalatcsere zajlott a projektet támogató Felhíváson korábban támogatásban részesült szervezetekkel.